من میخوام یه سیستم پیغامگیر صوتی راه اندازی کنم صرفا هم با dialplan بدون AGI و....
مشکل اینجاست freepbx خودش خیلی تنظیمات رو تووی یه فایل جداگانه(extensions_additional.conf
) انجام میده و منم باید تووی فایل extensions_custom.conf کدهای خودم رو بنویسم

کد PHP:
exten => 100,1,Answer()
exten => 100,n,Playback(baraye zabte payam modi 1 v sayer 2)
;
exten => 100,n,Wait(1)
exten => 100,n,WaitExten(5)

exten => 1,1,Playback(bad az shenidan......)
exten => 1,n,Playback(beep)
exten => 1,n,Voicemail(100)
;
exten => 1,n,Goto(ext-local,vms100,1)
exten => 1,n,WaitExten(5)

exten => 2,1,Playback(bad az shenidan......)
exten => 2,n,Playback(beep)
exten => 2,n,Goto(ext-local,vms100,1)
exten => 2,n,WaitExten(5)

exten => #,1,Goto(ivr-10,s,1)
exten => t,1,Goto(ivr-10,s,1
مشکل خط 8 هستش که کار نمی کنه ولی خط 9 (که به صورت کامنت در اوردمش) چون میفرستمش به فایل extensions_additional.conf کار می کنه و صدا ضبط و به ایمیل ارسال میشه
مشکل خط 8 رو چطور برطرف کنم که کنترل voicemail دست خودم باشه بتونم پیغام رو در صورت تایید طرف مقابل ذخیره یا رد کنم
با تشکر