همانطور که در همایش ها و سمینار ها از شرکت کنندگان خواسته می شود تا چکیده مقالات خود را جهت داوری و پذیرش مقاله ارائه کنند، مقاله نیز در واقع چکیده ای است در مورد یک موضوع جزئی از بحثی کلی که از رساله یا کتاب استخراج می شود و به خواننده کمک می کند تا برای درک موارد مورد نیاز خود تنها به موضوعی که توجه داشته است دسترسی پیدا کند. حال در این راستا اگر هر کس برای ارائه مقالات خود از شیوه شخصی پیروی کند مخاطب را دچار سردرگمی خواه کرد.

انتشار نتایج تحقیقات، پژوهش ها و پایان نامه ها در مجلات معتبر علمی با نمایه های جهانی نقش مهمی را در ثبت دانش بشری و معرفی محققان در سطح بین المللی ایفا می کند. محققان و پژوهشگران ممکن است حاصل تحقیقات و پژوهش های خود را در قالب رساله های عریض و طویل و به شکلی موشکافانه انجام داده باشند اما این برای پژوهشگران دیگر مطلوب نخواهد بود که برای آگاهی از یک موضوع مجبور به مطالعه یک کتاب یا رساله باشند. از اینجا مورد توجه قرار گرفتن ارائه مقالات اهمیت خود را نشان می دهد.

مهمانان عزیز خواش آمدید/کاربران عضو شده شما میتوانید به موضوع پاسخ بدهید تا لینک ها را ببینید

از این رو قالب های استاندارد و پذیرفته جهانی، نویسنده و خواننده را یاری می کند تا در نوشتار و خوانش یک متن از یک الگوی واحد استفاده کنند تا هر دو طرف از این هماهنگی سود برده و راه را برای دیگری هموار کنند. ISI در واقع یکی از این قالب های جهانی پذیرفته شده است. همچنین نمایه بین المللی ISI یکی از قالب های شناخته شده است که به پژوهشگران این امکان را می*دهد که بدانند کدام مقاله*ها بیشتر مورد ارجاع قرار گرفته و چه مقالاتی از این مقاله، مطلبی را نقل* قول کرده* اند.
مهمانان عزیز خواش آمدید/کاربران عضو شده شما میتوانید به موضوع پاسخ بدهید تا لینک ها را ببینید