کارت های آهنربایی دارای یک لایه ی آهنربا یا نوار هستند که اطلاعات کاربر در آنها ذخیره می شود. معمولا، شماره ی دسترسی کاربر بهترین اطلاعات برای شناسایی است. کارکنان مهمانان عزیز خواش آمدید/کاربران عضو شده شما میتوانید به موضوع پاسخ بدهید تا لینک ها را ببینید هنگامی که اتاقی را می گیرید اطلاعات شما را وارد کرده و برای زمان خروج شما هم ساعت مشخص می کنند. وقتی که اطلاعات نوار آهنربایی خوانده شود مهمانان عزیز خواش آمدید/کاربران عضو شده شما میتوانید به موضوع پاسخ بدهید تا لینک ها را ببینید در باز می شود. یک قانون کلی اینست که وقتی کارت را وارد دستگاه کارت خوان آهنربایی بکنید این روند کامل می شود.