مهمانان عزیز خواش آمدید/کاربران عضو شده شما میتوانید به موضوع پاسخ بدهید تا لینک ها را ببینید

هر وب سایت برای نمایش داده شدن نیاز به مهمانان عزیز خواش آمدید/کاربران عضو شده شما میتوانید به موضوع پاسخ بدهید تا لینک ها را ببینید یا دامین دارد. دامنه نامی است که تنها به یک وب سایت اشاره دارد و امکان ندارد دو وب سایت دارای دامنه ای دقیقاً مثل هم باشند.
زمان مهمانان عزیز خواش آمدید/کاربران عضو شده شما میتوانید به موضوع پاسخ بدهید تا لینک ها را ببینید برای وب سایتی که به تازگی ایجاد شده و یا از قبل وجود داشته است، بایستی دامنه مورد نظر تست شده و از آزاد بودن آن برای ثبت مطلع شوند.
هر دامنه از چند قسمت ایجاد شده است که بین این اجزا نقطه قرار می گیرد. در ابتدای دامنه www، بعد از آن نام دامنه و پس از آن پسوند دامنه قرار دارد.
پسوند دامنه می تواند متنوع باشد و متناسب با نوع وب سایت تغییر می کند. برخی وب سایت ها از پسوند مخصوص به کشور خود استفاده می کنند. به عنوان مثال در کشور ایران بسیاری از وب سایت ها دامنه .ir دارند.

مهمانان عزیز خواش آمدید/کاربران عضو شده شما میتوانید به موضوع پاسخ بدهید تا لینک ها را ببینید با پسوند biz.

و اما بسیاری از پسوند دامنه ها نیز بین المللی بوده و در تمامی کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این پسوندها، پسوند biz می باشد.
حجم دامنه هایی که با پسوند .com ثبت می شدند بسیار زیاد شده بود. در سال 2001 تصمیم گرفته شد که برای برخی از وب سایت ها که مخصوص کسب و کار و بیزینس است، از پسوند دامنه .biz استفاده شود.
پسوند .biz از واژه business به معنای تجارت گرفته شده است. این پسوند تنها پسوندی است که مخصوص وب سایت های تجاری بوده و بر خلاف دامنه .com که در همه نوع وب سایتی به کار می رود، در سایر وب سایت مورد استفاده قرار نمی گیرد.
البته این پسوند را می توان در همه کشورهای جهان ثبت و استفاده نمود. در واقع از پسوند دامنه biz برای وب سایت هایی که خرید و فروش آنلاین داشته، و کسب و کار اینترنتی داشته باشند، استفاده می شود.