واقعا تشکر از زمان و انرژی که گذاشتید !! کلی اطلاعاتم رفت بالا

ممنون