باسلام
من یک کارت سنگوما a400de خریدم - سیستم عامل centos 7 و الستیکس هم نصب کردم
برای کارت سنگوما هم dahdi و winpipe رو نصب کردم د رمراحل کانفیگ کارت زمانی که دستور wancfg_dadhi رومی زنم...